Финансови условия 2020 - 2021

Детска градина

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 29.05.2020 29.05.2020
31.01.2021
29.05.2020
31.11.2020
28.02.2021
Pre-Nursery,
Nursery 1,
Nursery 2
€ 600 € 6 700 2 x € 3 560 3 x € 2 500
Reception € 600 € 7 200 2 x € 3 800 3 x € 2 690

Британско училище в София

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 29.05.2020 29.05.2020
31.01.2021
29.05.2020
31.11.2020
28.02.2021
Grade 1 & 2 € 1 000 € 8 700 2 x € 4 600 3 x € 3 200
Grade 3 - 6 € 1 000 € 9 600 2 x € 5 060 3 x € 3 550
Grade 7 & 8 € 1 000 € 10 300 2 x € 5 400 3 x € 3 800
IGCSE Grade 9 & 10 € 1 000 € 11 100 2 x € 5 860 3 x € 4 100

Колеж към Британско училище в София

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 29.05.2020 29.05.2020
31.01.2021
29.05.2020
31.11.2020
28.02.2021
IB Diploma Programme Year 1 € 1000 € 11 800 2 x € 6 250 3 x € 4 390
IB Diploma Programme Year 2 € 1000 € 11 800 2 x € 6 250 3 x € 4 390

Училищна храна

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 29.05.2020 29.05.2020
31.01.2021
29.05.2020
31.11.2020
28.02.2021
Kindergarten 1760 BGN ~ 900 EUR 940 BGN ~ 480 EUR 650 BGN ~ 330 EUR
School & College 1960 BGN ~ 1000 EUR 1040 BGN ~ 530 EUR 725 BGN ~ 370 EUR

Таксата за храна може да се заплаща на една, две и три вноски. Заплащане на храна на дневна база НЕ СЕ ПРИЛАГА. Веднъж заявена услугата за предоставяне на училищна храна се отнася за цялата учебна година.

При отказ от услугата, може да бъдат приспаднати последващите дни отказа, а не предхождащите.

Информация за менюто може да откриете тук

Транспорт

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 29.05.2020 29.05.2020
31.01.2021
29.05.2020
31.11.2020
28.02.2021
Зона 1
Двупосочен транспорт 2350 BGN ~ 1200 EUR 1234 BGN ~ 630 EUR 860 BGN ~ 440 EUR
Еднопосочен транспорт 1410 BGN ~ 720 EUR 745 BGN ~ 380 EUR 530 BGN ~ 270 EUR
Зона 2
Двупосочен транспорт 3140 BGN ~ 1600 EUR 1650 BGN ~ 840 EUR 1160 BGN ~ 590 EUR
Еднопосочен транспорт 1880 BGN ~ 960 EUR 1000 BGN ~ 510 EUR 690 BGN ~ 350 EUR
Зона 3
Двупосочен транспорт 3920 BGN ~ 2000 EUR 2060 BGN ~ 1050 EUR 1450 BGN ~ 740 EUR
Еднопосочен транспорт 2740 BGN ~ 1400 EUR 1440 BGN ~ 735 EUR 1020 BGN ~ 520 EUR

Британско училище в София предлага транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата покрива района на София и не се предлагат остъпки в цената. Може да се запознаете с цените на транспортните услуги от таблицата по-горе. 

Учебни такси

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за учебна година, която включва 10 месеца.

Таксите за всяка следваща учебна година се публикуват през м. февруари на настоящата такава.

Входяща такса

Входящата такса се заплаща само от новопостъпващи ученици. Това е еднократно плащане, при първоначално записване на детето! Не се възстановява! Смисълът ѝ е запазване на място в училището.

Записване за учебна година

Записването на ученик е за една учебна година. Учебните такси се заплащат на една годишна, две срочни или три тримесечни вноски според таблицата по-горе.

Крайните срокове за заплащане на таксите според избраната опция са както следва:

 • Годишна такса – 29 май 2020;
 • Срочна такса – 29 май 2020 и 31 януари 2021;
 • Тримесечна такса – 29 май 2020, 31 ноември 2020 и 28 февруари 2021;

Възстановяване на училищни такси

Училищни такси не се възстановяват в следните случаи:

 • При получаване на известие за отписване на ученик седем (7) или по-малко дни, считано от датата на започване на учебната година / семестър.
 • При получаване на известие за отписване на ученик по всяко време след започване на учебната година / семестър.
 • При нарушаване на условията за записване на ученик, включително училищните правила и политики.
 • Ученика е отстранен от училище по решение на ръководството както и при неспазване на дисциплината и / или незадоволителни академични резултати.
 • Възстановяване на училищни такси може да има само в случай, че ръководството на училището реши;

Постъпване по време на учебната година

При постъпване по време на учебната година, училищните такси се изчисляват „про рата“, т.е. от дата на започване на ученика.

Неплащане на училищни такси

 • Неплащането на учебните такси в установените срокове ще доведе до отстраняване на ученика от учебни занимания;
 • В случай на забавено плащане за повече от 1 седмица, училището ще откаже място за ученика;
 • Документи за напускане, сертификати или репорти не се издават, ако има неплатени суми;
 • Учениците могат да се включат в учебните занятия при завършена административна процедура по записване и платени учебни такси;

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Такса учебни ресурси

Таксата за учебни ресурси е включена в учебната такса и включва електронни и други материали свързани със задължителната учебна подготовка.

Такси външни изпити

Външните изпити упоменати по-долу :

 • Cambridge Primary Checkpoint (6 клас);
 • Cambridge Lower Secondary Checkpoint (8 клас);
 • IGCSE (10 клас);
 • IB Diploma Programme (12 клас);

се таксуват допълнително според таксите на съответния изпитен борд.

Show menu