Често задавани въпроси

Какъв възрастов диапазон се покрива в BSS ?

BSS приема деца от 2 до 18 години, които са разделени на три етапа:

  • Детска градина и начално училище от 1 до 2 клас
  • Училище – 3 – 10 клас
  • Колеж – 11 и 12 клас

В 9–12 клас учениците се подготвят за кандидатстване в университет. В 10-и клас получават сертификат за завършено средно образование – 1ва степен, а в 12 клас – за Дипломна програма на Международния бакалауреат.

Какви акредитации притежава BSS?

Британското училище в София е единственото акредитирано "британско училище извън пределите на Великобритания" в България, признато от Дпартамента за образование на Обединеното Кралство, с уникален регистрационен номер (УРН) -142484.

Британското училище в София е и акредитирано училище от Асоциацията на Кеймбридж училищата в чужбина с регистрационен номер BG021.

Британското училище в София е акредитирано по Дипломната програма на Международния бакалауреат с регистрационен номер 050955.

Британското училище в София се инспектира и е акредитиран член на Съвета на британските международни училища (COBIS).

Британското училище в София е член на Европейския съвет на международните училища (ECIS).

Каква академична програма следва BSS?

Поради голямото разнообразие от националности на учениците, BSS успешно внедри няколко образователни програми, съобразени с изискванията на британската национална образователна програма.

В детската градина учениците работят по международна академична програма за ранно образование и програмата Jolly Phonics.

В началното училище децата учат по Cambridge Primary Checkpoint, както и по International Primary Curriculum (IPC) за класове от 1-ви до 6-и, а в 7-ми и 8-ми клас следват Cambridge Lower Secondary и International Middle Years Curriculum (IMYC).

Учениците в 9-и и 10-и клас следват Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), а в 11-и и 12-и клас се обучават по Дипломната програма на Международиня бакалауреат (International Baccalaureate (IB) Diploma Programme).

BSS издава ли българска диплома на учениците?

BSS не е двуезично училище и не предлага българска диплома. То е единствено и само британско училище.

За  да завършат гимназиалното си обрзование и получат съответните дипломи, учениците работят по програмите IGCSE и IB DP.

Това проблем ли е, ако искам да прехвърля детето си в небританско училище или то желае да кандидатства за шофьорска книжка?

Трансферът на учениците в различни образователни системи  е безпроблемен до 4 клас.

След това, за да прехвърлите детето си в друго училище, ще е необходим сертификат, издаден от BSS и заверен в Британското посолство, София, и поставен апостил от Министерството на външните работи

С този документ може да кандидатствате във всяка една образователна система, като ще е необходимо да държите изпити по определени предмети (например в България – по български език и история).

Процедурата е подобна и при издаване на шофорска книжка, с тази разлика, че сертификатът, издаден от BSS, се подава в КАТ.

Какви изпити полагат учениците и кога?

Учениците полагат следните изпити:

6 клас – Cambridge Primary Checkpoint (изпити по английски език, математика и природни науки)

8 клас – Cambridge Lower Secondary (изпити по английски език, математика и природни науки)

10 клас – Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) по английски език, математика и природни науки и още 3 допълнителни предмета по избор.

12 клас– International Baccalaureate (IB) Diploma Programme – изпити по 6 предмета плюс три допълнителни модула – Теория на познанието (TOK), Креативност, активност и служба в полза на обществото (CAS) и есе.

Учениците изучават ли други чужди езици освен английски?

Учениците от 3 клас и по-горните класове избират съвременен чужд език – испански, френски или немски.

Всички ученици изучават български език или като майчин, или като чужд.

Как се прилагат технологиите в BSS?

Британско училище в София е първото Apple училище в България. Училището е оборудвано с компютърна зала с MAC OS компютри, както и специализирани кабинети по лего и роботика.

Учениците от 3-и клас и по-горните класове активно използват iPad-и, предоставени от училището.

Училището има много силна програма по STEM (наука, технологии, инженерство и математика).

Училището предлага ли спортни занимания и извънкласни дейности?

Учениците от детската градина и 1 и 2 клас имат занятия по физическо възпитание и уроци по танци.

Учениците в училището имат часове по физическо възпитание.

BSS предлага богат избор от извънкласни дейности, разделени на следните категории:

  • Спортни занимания
  • Креативни дейности
  • Музикални и танцови занимания
  • STEM програма
  • Изкуство

Извънкласните занимания се провеждат след приключване на учебните занятия.

Поставя ли се домашна работа?

Зависи от възрастта на ученика. Учениците в предучилищна възраст, 1 и 2 клас обикновено нямат домашна работа.

На учениците от началната и прогимназиална степен се дава домашно, което да се направи за 1,5 - 3 часа седмично, в зависимост от възрастта. Може, също така, да се даде домашна работа и за събота и неделя.

На учениците от 7 до 12 клас редовно и целенасочено се дава тематична домашна работа, която да отнема от 1 до 2 часа на вечер, в зависимост от предмета и успеваемостта на ученика.

Каква е дневната учебна програма ?

Учебният ден продължава от 8:30 до 15:50 часа за всички.

Детската градина приключва работа в 17:30 часа най-късно.

Учениците от 2 до 4 години имат следобеден сън от два часа и 6 учебни часа на ден.

Учениците от 5 до 18 години имат 8 учебни часа на ден.

Колко големи са класовете?

Класовете наброяват от 15 до 20 ученици.

От кои националности са учениците в BSS и какво е текучеството на ученици?

В Британско училище в София учат 300 ученици, 60% от които са чужденци. Те представляват 42 националности.

Годишно от училището се отписват 15 до 20%, което означава, че от един клас от 20 ученици годишно може да се преместят 2 до 3 деца.

Кои са учителите в BSS?

Учителите в BSS са отдадени на работата си личности - енергични, мотивирани и високо образовани. Те са професионалисти, които обичат да работят с деца.

Всички учители в училището имат необходимото образование и квалификация да преподават учебния си предмет.

Какъв е официалният език в училището?

Официалният език както в класната стая, така и в междучасията и на игралните площадки е английският. Ние насърчаваме учениците непрекъснато да говорят на английски, независимо дали обядват, или играят навън.

BSS предлага ли допълнителни услуги като транспорт и храна?

Да, училището предоставя училищна храна и транспорт от врата до врата като допълнителна услуга срещу заплащане.

Училищното меню се подготвя от главен готвач Иван Манчев.

Транспортната услуга покрива района на София и може да се използва в една или в две посоки. Училището разполага с модерен автопарк, а автомобилите и бусовете са оборудвани с детски столчета и стриктно се съблюдава безопасността по време на пътуване на децата.

Учениците в BSS носят ли униформи?

Всички ученици от 2 до 18-годишна възраст носят униформи.

Училището предоставя ли медицинска грижа?

Да, предлагаме и медицинска грижа на място, в двата кампуса на училището.

Кога се кандидатства за прием; има ли срокове за кандидатстване?

Процесът на кандидатстване за предстоящата учебна година започва през януари и продължава до края на месец юни. Семейства, които се местят от чужбина в България през лятото, могат да кандидатстват до 31-ви август.

Може ли да кандидатстваме по време на учебната година?

Да, в зависимост от свободните места в съответната група или клас, приемаме ученици и по време на учебната година.

Как се осъществява процесът на кандидатстване?

За кандидатстване, уреждане на среща и разглеждане на училището, се свържете с нашия приемен отдел на  office@bssofia.bg или на тел. +359 886 510 510.

Детето ми не говори английски език. Може ли да кандидатства и как ще се справи? Полага ли се входящ тест?

Да, може да кандидатствате, независимо от нивото на владеене на английски език. Нашата общност е съставена от толкова много националности, че ние не можем да очакваме всички новопостъпили ученици да владеят езика свободно. Учителите от BSS имат достатъчно опит и в подготовката на езиковата компетентност на учениците, с английски език като втори език, и при необходимост подпомагат учениците за овладяването му. Няма определен срок за постигане на необходимото ниво, но най-често това става в рамките на 3 - 6 месеца.

Има приемни изпити за учениците, които кандидатстват за прием в 7-ми или по-горен клас. Те са съобразени с образователната система и култура на кандидата и са безплатни.

Как се адаптират в училището новите ученици?

Ние, колективът на BSS, сме свикнали да посрещаме нови деца и вярваме, че сме достатъчно приятелски и искрено настроени, за да накараме новоприетите ученици да се почувстват добре приети още през първия си учебен ден. Организираме цяла поредица от събития в началото на учебната година, за да се уверим, че нашите нови ученици се чувстват напълно приобщени към нашата среда и са готови за  възможно най-бърза адаптация.

Всичко това, разбира се, до голяма степен зависи от отношението на новия ученик към учебната среда и образователния процес. От съществено значение е дали той/тя има готовност да се впише в непозната  среда и да си намери нови приятели

Ако имате допълнителни въпроси, чиито отговори не открихте тук, моля, не се колебайте да се свържете с нашия приемен отдел и ще се радваме да Ви отговорим.

Show menu