Условия за прием

Детска градина:

 1. Попълнен Формуляр за кандидатстване онлайн
 2. Копие от акт за раждане и паспорт на детето
 3. Копиe от личнa картa на родител

Необходими медицински документи за постъпване в детска градина към Британско училище в София (2 – 5 год.)

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни.
 6. Данни за личния лекар.

Училище:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн
 2. Копие от акт за раждане и паспорт на детето
 3. Копиe от личнa картa на родител
 4. Академична справка, сертификати, оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо)
 5. Успешно издържан изпит по английски език (4 - 6 клас)
 6. Успешно издържани изпити по английски език (тест и есе) и математика (7 – 9 клас) и интервю с директора по учебната дейност.

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Необходими медицински документи за постъпване в училище към Британско училище в София (6 – 18 год.)

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
 3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни.
 4. Данни за личния лекар.

Колеж:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн
 2. Копие от акт за раждане и паспорт на детето
 3. Копиe от личнa картa на родител
 4. Академична справка, сертификати, оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо)
 5. Успешно издържани изпити по английски език (тест и есе) и математика (11 клас) и интервю с директора по учебната дейност.

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Необходими медицински документи за постъпване в училище към Британско училище в София (6 – 18 год.)

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни
 4. Данни за личния лекар.

За допълнителна информация, моля, потърсете г-н Костадин Петков, Прием и връзки с обществеността, на тел. 0886 510 510 или на имейл: office@bssofia.bg

Show menu